kom werken bij
The Capitals

We do not work with recruitment agencies!
Wij werken niet met recruitment bureaus!

Backend Developer

The Capitals is op zoek naar enthousiaste en gedreven Backend developers die willen meewerken aan toonaangevende smartphone en tablet apps op het gebied van sport, media en entertainment. Heb je onderstaande eigenschappen, skills en ervaring, en wil je werken aan apps van hoge kwaliteit met veel gebruikers, neem dan contact met ons op.

 
Solliciteren
Stuur je CV met toelichting naar jobs at thecapitals.nl of bel ons op 020-6364870.

Kandidaat

Als developer binnen ons team ben je betrokken bij het project waar je aan werkt en zorg je ervoor dat kwaliteit geleverd wordt en de deadline gehaald wordt. Dit doe je samen met de developers, designers en projectmanagers van The Capitals. Je denkt mee met de frontend en mobile developers en kan inschatten hoe de API’s het best gestructureerd kunnen worden. Uit persoonlijke interesse ben je op de hoogte van de nieuwste technieken en ontwikkelingen.

Opleidingsniveau:
– HBO of universiteit afgestudeerd.

Minimaal ervaring met:

– Python (2/3).
– Django (of vergelijkbaar framework).
– SQL database(s), zoals PosgreSQL, MySQL en/of SQLite.
– Aantoonbare ervaring met backend development.

Pluspunten:

– Kennis van API specificatie en development.
– Kennis van REST.
– Nederlandstalig;
– Ervaring met memcached.
– Ervaring met software testing.
– Ervaring met version control systems, idealiter met git.
– Ervaring met hosting, liefst Amazon AWS en/of de Nginx stack.

Backend development binnen The Capitals
The Capitals maakt native mobile apps en de bijbehorende backends. Daarbij kan je denken aan:
– Push notificaties.
– Data middleware.
– Content management.
– (RESTful) API’s.

Landschap

Het mobiele landschap is nog steeds volop in beweging. Wij werken onder meer aan Chromecast ondersteuning, 4G live streaming, NFC  en Smart TV. Als je enthousiast wordt van Google Glass, Smartwatches en andere technologieën die op het punt van doorbreken staan zit je de komende tijd op de juiste plek in ons innovatieve ontwikkelteam!

We do not work with recruitment agencies!
Wij werken niet met recruitment bureaus!

Backend Developer

THE CAPITALS IS LOOKING FOR ENTHUSIASTIC AND DRIVEN BACKEND DEVELOPERS, WHO WOULD LIKE TO CONTRIBUTE AND CO-CREATE LEADING SMARTPHONE AND TABLET APPS IN THE FIELD OF SPORTS, MEDIA & ENTERTAINMENT.[/highlight] DO YOU HAVE THE FOLLOWING QUALITIES, SKILLS & EXPERIENCE AND WOULD YOU LIKE TO WORK ON HIGH QUALITY APPS WITH A LOT OF USERS, DON’T HESITATE TO CONTACT US.

 
How to apply:
Send your resume and cover letter to jobs at thecapitals.nl or phone us at 020-6364870.

Applicant:

As a developer within our team you are involved with the project which you work on, you make sure you deliver quality and make the deadline. You will do this together with developers, designers and projectmanagers of The Capitals. You contribute with the frontend and mobile developers & evaluate how the API’s can be structured best. Through personal interest you are well informed regarding the latest techniques and developments.

Level of education:
College degree (HBO) or university graduate.

Minimum experience with:
– Python (2/3)
– Django (or similar framework)
– SQL database(s) such as PosgreSQL, MySQL and/or SQLite
– Demonstrable experience with backend development.

Advantages:
-Knowledge of API specification and development
-Knowledge of REST
-Dutch-language
-Experience with memcached, software testing, version control systems, ideally with git.
-Experience with hosting, preferably Amazon AWS and/or Nginx stack.
-Knowledge of distributed task queue (celery)

Backend development at The Capitals
The Capitals design native mobile apps and the accompanying backends.
Consider:
– Push notifications
– Data middleware
– Content management
– (RESTful) API’s.

Landscape
The mobile landscape is constantly changing and in motion. We work with Chromecast support, 4G live streaming, NFC and Smart TV. If you get excited from Google Glass, Smart Watches and other technologies which are about to breakthrough then you’re looking at the right spot in our innovative designteam!